Bag of Words (Bow) TF-IDF - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Bag of Words là một thuật toán hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và mục đích của BoW là phân loại text hay văn bản. Ý tưởng của BoW là phân tích và phân nhóm dựa theo "Bag of Words"(corpus). Tuy nhiên BoW vẫn tồn tại khuyết điểm, nên TF-IDF là phương pháp khắc phục. Cụ thể ra sao, cùng tìm hiểu nhé.