Giới thiệu tiền xử lý trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ-công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp. Và bước đầu tiên và không thể thiếu trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên là tiền xử lý