Làm quen với Pipeline trong Python sklearn

 python, machine learning, pipeline, sklearn

Sau khi sử dụng các phương pháp tiền xử lý xong, bước tiếp theo là đưa dữ liệu vào model. Và tất cả các bước trên có thể gói gọn vào Pipeline để mọi việc được đơn giản hoá. Tại sao nên dùng Pipeline và lợi ích nó đem lại như thế nào, cùng thực hành và bạn sẽ thấy được cái hay của Pipeline đem lại.